Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Informujemy, że 30.10.2020r. (piątek) będzie możliwość wykonania zdjęć.

Cennik zdjęć prezentujemy w ofercie poniżej.

Informacja od firmy fotografującej:

- Wykup zdjęć jest dobrowolny i każdy uczeń może je zwrócić.

- Aktualna sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie wymusiła wiele zmian zasad funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

- Po wielu konsultacjach ze środowiskiem oświaty, bazując na zebranych opiniach i naszym doświadczeniu przeanalizowaliśmy wiele opcji procesu fotografowania.

- Dzięki niemu powstały jasne i bezpieczne procedury przeprowadzania sesji fotograficznej, adekwatne do obowiązujących obostrzeń związanych z COVID-19, które przedstawiamy poniżej:

  • obecność przedstawiciela Mawi Foto w placówce będzie ograniczona wyłącznie do niezbędnych działań, zgodnych z wcześniejszymi ustaleniami i podpisaną umową;

  • każdy przedstawiciel Mawi Foto został przeszkolony w zakresie zagrożeń związanych z COVID-19 i podczas pobytu w placówce oświatowej będzie wyposażony w niezbędne środki ochrony osobistej;

  • ponadto gwarantujemy, że w dniu fotografowania nasi przedstawiciele nie będą wykazywać objawów chorobowych;

  • poszczególne osoby będą fotografowane z zachowaniem wymaganego ustalonego 1,5 m dystansu

UWAGA!!! ZDJĘĆ GRUPOWYCH I TOWARZYSKICH W TRADYCYJNEJ FORMIE NIE WYKONUJEMY.

- Każdy uczeń będzie fotografowany wyłącznie indywidualnie, a następnie zostanie przygotowane przez nas zdjęcie grupowe w nowej cyfrowej formie.

- Dla nas wszystkich najważniejsze jest zdrowie Państwa oraz dzieci, dlatego dochowamy wszelkich starań, aby w zaistniałej sytuacji zrealizować bezpiecznie sesję zdjęciową.

 

Data dodania: 2020-10-21 13:05:44
Data edycji: 2020-10-21 13:08:42
Ilość wyświetleń: 65
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook