Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia szkoły

W 1885 roku wybudowano w Zbiersku szkołę dla dzieci rolników. Był to drewniany budynek o jednej izbie lekcyjnej i mieszkaniu dla nauczyciela. Pierwszym jej nauczycielem był Józef Stankiewicz, z pochodzenia Litwin. Kolejną szkołą, która powstała na terenie Zbierska, była "szkoła fabryczno - dominikalno - kolejowa". Była to szkoła trzyklasowa, sześciooddziałowa. Mieściła się w gmachu fabrycznym, wybudowanym w 1905 roku.

W 1929 roku powstaje ochronka dla dzieci robotników cukrowni. W marcu 1932 roku podjęto decyzję o budowie nowej szkoły, w sierpniu poświęcono kamień węgielny. Dzięki pomocy cukrowni w 1933 roku do użytku zostaje oddany piękny, nowy budynek szkolny. Naukę w nim rozpoczyna 414 uczniów w ośmiu oddziałach i pracuje ośmiu nauczycieli. W bibliotece znajduje się 250 książek W czerwcu 1939 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru szkoły. W czasie okupacji prowadzone było tajne nauczanie. Po wyzwoleniu, w lutym 1945 roku wznowiono naukę. Zapisanych do szkoły było 362 uczniów. W 1976 roku rozpoczyna się remont kapitalny budynku szkolnego. Podczas remontu dzieci uczyły się w kilku miejscach. Wyremontowano stare sale lekcyjne oraz dobudowano do istniejącego już budynku nowe pomieszczenia. Remont zakończono 31 grudnia 1977 roku. Mimo remontu i rozbudowy szkoła nie doczekała się sali gimnastycznej. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, znajdującego się tuż obok szkoły. Przechodzenie na zajęcia wychowania fizycznego było dość uciążliwe zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. W roku 1993 Szkole Podstawowej nadano imię Jana III Sobieskiego, a 12 września tego samego roku wmurowano tablicę pamiątkową.

Po reformie szkolnictwa w 1999 roku powstało w Zbiersku również gimnazjum. Obie te szkoły funkcjonują w tym samym budynku pod nazwą Zespół Szkół w Zbiersku.

Jesienią w 2009 r. rozpoczęto renowację zewnętrzną budynku szkolnego. Wykonano ocieplenie i położono nowy tynk. Odnowiony budynek prezentuje się okazale.

W sierpniu 2009 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej hali sportowej z wykonawcą, którym zostało Architektoniczne Biuro Projektowe Konopski & Konopski Spółka Jawna z Kalisza.

We wrześniu 2010 roku, po rozstrzygnięciu przetargu na budowę hali sportowej i wybraniu najkorzystniejszej oferty, podpisano umowę z wykonawcą, którym zostało Novum Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z Kalisza. Również we wrześniu 2010 roku zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową z firmą "Bąku" Budownictwo Ogólne Łukasz Bąk z Konina. W maju bieżącego roku dokonano odbioru końcowego robót, a w lipcu uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Szkoła zyskała nie tylko długo oczekiwaną halę sportową, ale też pomieszczenia biurowe, bibliotekę i salkę komputerową, mieszczącą się w łączniku oraz nowoczesne, pełnowymiarowe boisko sportowe wybudowane w miejsce starego.

19 września 2012r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego obiektu. Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście, dzieci i ich rodzice. Po części oficjalnej każdy mógł zwiedzić budynek.