Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

 Organizacja roku szkolnego 2022/23

 

Rok szkolny 2022/2023 podzielona na dwa okresy:

  I okres od 1.09.2022 do 22.01.2023  (18 tygodni dydaktycznych)

- informacja o  przewidywanych  ocenach niedostatecznych za I okres 2021/22 – do 13. XII.2022r.

-  wystawienie ocen śródrocznych za I okres 2022/23   do 16.01.2023 r.

- śródroczna rada klasyfikacyjna - 17.01.2023 r.

-  plenarne zebranie Rady Pedagogicznej- 26.01.2023 r.

 

Spotkania z rodzicami

 

Zebrania z rodzicami:  13 .IX. 2022 , 08.XI. 2022,  17.I. 2023r.  oraz w razie potrzeb.

W każdy z ww terminów spotkań konsultacyjnych i zebrań z rodzicami odbywać się będą zebrania zespołu nauczycieli.

- II okres 23.01.2023 do 23.06. 2023 r.  (18 tygodni dydaktycznych)

- informacja o przewidywanych  ocenach niedostatecznych – 09.V.2023 r.

- wystawienie przewidywanych ocen rocznych  -  do 07.VI.2023r.

-  rada klasyfikacyjna – 16.VI.2023 r.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1.IX. 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna 23.12. 2022 r. do 31.12. 2022 r.

Ferie zimowe   30 stycznia 2023r. do 12 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 06. IV.- 11. IV. 2023r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 23 czerwca 2023 r.

 

Data dodania: 2019-05-15 12:45:33
Data edycji: 2022-09-14 12:30:29
Ilość wyświetleń: 2853
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook