Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

 

Rok szkolny 2020/2021 podzielona na dwa okresy:

- I okres od 1.09.2020 do 24.01.2021  (18 tygodni dydaktycznych)

- informacja o  przewidywanych  ocenach niedostatecznych – do 17. XII.2020r.

-  oceny za I okres do 18.01.2021 r.

- rada klasyfikacyjna 19.01.2021 r.

- Rada plenarna 28.01.2021 r.

 

Spotkania z rodzicami:

Spotkania konsultacyjne z rodzicami : 13.X. 2020,  17.XII. 2020r.

Zebrania z rodzicami: 15.IX. 2020 , 17.XI. 2020,  21.I. 2021r. 

 

W każdy z ww terminów spotkań konsultacyjnych i zebrań z rodzicami odbywać się będą zebrania zespołu nauczycieli.

 

- II okres 25.01.2021 do 25.06. 2021 r.  (18 tygodni dydaktycznych)

- informacja o przewidywanych  ocenach niedostatecznych – 11.V.2021 r.

- wystawienie ocen rocznych -  do 11.VI.2021r.

- rada klasyfikacyjna – 18.VI.2021 r.


Spotkania z rodzicami:

Spotkania konsultacyjne z rodzicami : 13. IV. 2021 r., 08. VI. 2021r.

Zebrania z rodzicami -.  16.III.2021, 18.V.2021r.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1.IX. 2020r.

Zimowa przerwa świąteczna 23.12. 2020 r. do 1.I. 2021r.

Ferie zimowe   15 lutego 2021r. do 28 lutego 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 01.IV.- 06. IV. 2021r.

 

Egzaminy Ósmoklasisty:

język polski –25.05.2021 (wtorek)– godz. 9:00

matematyka – 26.05.2021 (środa) godz. 9:00

język obcy nowożytny  – 27.05.2021 (czwartek) godz. 9:00

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 25 czerwca 2021 r.

Data dodania: 2019-12-09 20:47:02
Data edycji: 2020-09-08 17:18:02
Ilość wyświetleń: 585
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook