Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Organizacja roku szkolnego

Rok szkolny 2019/2020 podzielono na dwa okresy:
I okres od 02.09.2019r. do 27.01.2020r. (18 tygodni dydaktycznych)

- informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych do 19. XII.2019r.
- wystawienie ocen za I okres do 23.I.2020r.
- rada klasyfikacyjna 23.I.2020r.
- rada plenarna 11.II.2020r.

Spotkania z rodzicami:

Spotkania konsultacyjne: 09.X.2019r., 19.XII.2019r.,
Zebrania z rodzicami: 10.IX.2019r. , 05.XI.2019r. 23.I.2020r.

II okres od 10.02.2019r. do 26.06.2020r. (17 tygodni dydaktycznych)

- informacja o ocenach przewidywanych 21.V.2020r.
- wystawienie ocen rocznych do 15.VI.2020r.
- rada klasyfikacyjna 22.VI.2020r.

Spotkania z rodzicami

Spotkania konsultacyjne: 03.III.2020r., 21.V.2020r., 09.VI.2020r.,
Zebrania z rodzicami: 07.IV.2020r.,

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego 02.IX.2019r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.XII.209r. do 1.I.2020r.
Ferie zimowe 27.I.2020r. do 09.II.2020r.
Wiosenna przerwa świąteczna 09.IV.2020r. do 15.IV.2020r.

Egzamin Ósmoklasisty
Język polski - 21.IV.2020r. (wtorek) - godz. 9:00
Matematyka - 22.IV.2020r. (środa) - godz. 9:00
Język obcy nowożytny - 23.04.2020r. (czwartek) - godz. 9:00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26.VI.2020r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 ustalone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Szkoła Podstawowa

18 października 2019r.
31 października 2019r.
2-3 stycznia 2020r.
21-23 kwietnia 2020r.
12 czerwca 2020r.

Godziny pracy pedagoga szkolnego

mgr Anna Cieślak - sala nr 9

poniedziałek 7.30 - 10.15
wtorek 7.15 - 15.30
czwartek 7.30 - 12.15

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej

Krystyna Marzyńska - sala nr 22

środa 9.00 - 12.30
piątek 9.00 - 14.00
Data dodania: 2019-12-09 20:47:02
Data edycji: 2020-04-21 12:40:09
Ilość wyświetleń: 275
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook