Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2021/22

 

Rok szkolny 2021/2022 podzielona na dwa okresy:

 

I okres od 1.09.2021 do 14.01.2022  (18 tygodni dydaktycznych):

 

- informacja o  przewidywanych  ocenach niedostatecznych za I okres 2021/22 – do 10. XII.2021r.

- wystawienie ocen śródrocznych za I okres 2021/22   do 12.01.2022 r.

- śródroczna rada klasyfikacyjna - 13.01.2022 r.

- plenarne zebranie Rady Pedagogicznej- 1.02.2022 r.

 

Spotkania z rodzicami:

 

Spotkania konsultacyjne z rodzicami : 12.X. 2021,  14.XII. 2021r.

Zebrania z rodzicami:  14 .IX. 2021 , 16.XI. 2021,  13.I. 2022r.  oraz w razie potrzeb.

W każdy z ww terminów spotkań konsultacyjnych i zebrań z rodzicami odbywać się będą zebrania zespołu nauczycieli.

 

II okres 31.01.2022 do 24.06. 2022 r.  (18 tygodni dydaktycznych):

 

- informacja o przewidywanych  ocenach niedostatecznych – 10.V.2022 r.

- wystawienie ocen rocznych  -  do 10.VI.2022r.
- rada klasyfikacyjna – 17.VI.2022 r.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1.IX. 2021r.

Zimowa przerwa świąteczna 23.12. 2021 r. do 31.12. 2021r.

Ferie zimowe   17 stycznia 2022r. do 30 stycznia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 14.IV.- 19. IV. 2022r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 24 czerwca 2022 r.

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

 

12 listopada 2021  – piątek po święcie Niepodległości

7 stycznia 2022 – piątek po święcie Trzech Króli

2 maja 2022 – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – poniedziałek

24,25,26 maja  2022– egzaminy ósmoklasisty

1 czerwca 2022 - Dzień Dziecka

17 czerwca 2022 – piątek po Bożym Ciele

Data dodania: 2019-12-09 20:47:02
Data edycji: 2021-09-27 15:23:29
Ilość wyświetleń: 1646
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook